คอมพิวเตอร์ยุคใหม่

   ในปัจจุบัน การใช้คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆและนำมาใช้งานที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากเดิมบางหน่วย
งานในคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสำนักงานโดยไม่คำนึงถึงการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแต่
ปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจึงสามารถโอนถ่ายข้อมูลถึง
กันได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระบบการสื่อสารที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบทบาทของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามกรรมสามารถทำ
ได้อย่างง่ายดาย
    ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มีการออกแบบปรับปรุงขนาดให้เล็กลงมีรูปแบบที่แปลกตาดีการออกแบบที่มีรูป
แบบภายนอกมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมัยใหม่สามารถชมรายการโทรทัศน์สุดโรงภาพยนตร์ดังได้อย่างสมศักดิ์ศรี
สวยสมจริงเส้นกล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือรวมถึงสื่อเก็บบันทึกข้อมูลแบบพกพาที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมากมายเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คยุคใหม่นอกจาก คอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆสามารถ
จำแนกออกได้หลายแบบดังนี้
1.เดสก์ท็อป(Desktop) เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่ใช้ในสำนักงานหรือตามบ้านทั่วไปนิยมใช้สำหรับคนรายงาน
โรงภาพยนตร์ฟังเพลงเล่นอินเตอร์เน็ตเล่นเกมส์ปัจจุบันมีรูปแบบที่ดูสวยงามน่าใช้มากขึ้นและมีราคาถูกลง
2  โน้ตบุ๊คยุคใหม่(Notebook) เป็นขนาดเล็ก เป็นขนาดเล็กและ เป็นขนาดเล็กและบางลงนั้นน่ะ เป็นขนาดเล็ก
และบางลงน้ำหนักเบาเพียง 1 กิโลกรัม เป็นขนาดเล็กและบางลงน้ำหนักเบาเพียงเนื่องจาก เป็นขนาดเล็กและ
บางลน้ำหนักเบาเพียงเนื่องจากใช้จอแสดงผลขนาด 11.1 นิ้วและใช้ Optical Drive แบบภายนอกแทนที่จะอยู่
ในตัวเครื่องทำให้สามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้น
3.เดสก์โน๊ต หรือพาวเวอร์โน๊ต เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่มีลักษณะคล้ายกับคอมพิวเตอร์ Notebook
ลักษณะของเดธโน๊ตเปรียบเสมือนการย่อส่วน 2 ซีซีที่ใช้เงินตามบ้านหรือสำนักงานในปัจจุบันให้มีขนาดเล็ก
ลงสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือนำติดตัวไปใช้งานในสถานที่ต่างๆได้
4.แท็บเล็ต เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายน้ำหนักเบามีคีย์บอร์ดในตัวหน้าจอเป็นระบบสัมผัส Touch Screen ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติแบตเตอรี่ใช้งานได้นานวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษปัจจุบันมีหลายบริษัทได้ให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันไปและกลับมี 2 ความหมายคือแท็บเล็ตพีซีและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

  • แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC)

แท็บเล็ตพีซีคือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาและใช้ปากกาเขียนลงบนหน้าจอหรือมีหน้าจอสัมผัสในการทำงานออกแบบให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในเครื่องแบบนี้โดยเฉพาะและรูปแบบของคลื่นสามารถปิดหน้าจอได้ค่อนข้างแพงกว่า Notebook และ Death Note ซึ่งเป็นแนวคิด Myanmar หลังจากทาน Microsoft ได้เปิดตัว Microsoft แท็บเล็ตพีซีในปีพ. ศ. 2001 แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปและไม่เป็นที่นิยมมากนักแท็บเล็ตพีซีไม่หมุนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ laptop ตรงที่อาจจะไม่มีแป้นพิมพ์ในการใช้งานแต่ใช้แป้นพิมพ์เสมือนจริงในการใช้งานแพนแท็บเล็ตพีซีทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในระบบ ทั้งที่เป็น Windows และ Android

  • แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (tablet computer)

คือคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้มีขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรกมี
คีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิทัลในการใช้งานแพนที่เป็นแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดและมีความหมายครอบคลุมถึง
Notebook แบบ Convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบ
สไลด์ก็ตามซึ่งทางบริษัท Apple ผู้ผลิต iPad ได้เรียกอุปกรณ์ของตนเองว่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจนถึง
ไอแพดแอร์ และ ไอแพดมินิ
ความแตกต่างระหว่าง Tablet PC กับ Tablet Computer
   เริ่มแรกแท็บเล็ตพีซีจะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียูที่ใช้สถาปัตยกรรม x86 ของ Intel เป็นพื้นฐานพื้น
และ เป็นพื้นฐานพื้นฐานและมีความปรับแต่งหน้า OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ Personal Computer
- PC มาทำให้สามารถใช้การสัมผัสในการทำงานได้อย่างเช่น Windows 7 หรือ Booster Linux แทนที่
จะใช้แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดหรือเมาส์และเนื่องจากเป็นการรวมกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows
และหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ของ Intel ทำให้เรียกกันว่า Wintel
   ต่อมาในปีคศ 2010 ได้เกิดแท็บเล็ตที่แตกต่างจากแท็บเล็ตพีซี  ขึ้นมาโดยไม่มีการยิงยึดติดกับ Wintel
แต่ไปใช้ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนคือแทบ คือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือ เรียกสั้นๆว่าแท็บเล็ต
ซึ่ง ใช้หน้าจอแบบ Capacitive แทนที่ Resistive ทำให้สามารถสัมผัสโดยการใช้นิ้วได้โดยตรงและ สัมผัสพร้อม
กันทีละหลายจุดได้ หรือ Multi-Touch ประกอบหลักการใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ใช้สถาปัตยกรรม
a r n แทน ซึ่งสถาปัตยกรรม a r n ที่ทำให้แท็บเล็ตนั้นมีการใช้งานได้ยาวนานกว่าสถาปัตยกรรม x86 ของเอเชีย
ซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้ก็คือ iPad
Post-PC Operating Systems

  ปัจจุบันมีความนิยมในการใช้แท็บเล็ตสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
แท็บเล็ตขึ้นมาเฉพาะโดยไม่ได้ตามเทคโนโลยีของ PC หรือ pda เหมือนในอดีตไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมด้าน
ระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่างมีผู้ผลิต Operating system  ของตัวเองมาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นไป Windows
ก็พยายามจะรักษาตลาดเดิมของ Pocket PC เอาไว้นอกจากนี้ Apple ผู้ผลิต iPad เป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นให้เกิด
การใช้งานแท็บเล็ตอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็มี iOS ที่พัฒนาสำหรับแท็บเล็ตโดยเฉพาะและมีจุดแข็งในการผลิต
ฮาร์ดแวร์เองทำให้ OS สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้คู่แข่งสำคัญอย่าง Google ก็มี
Android OS ที่มีจุดแข็งในการเปิดให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อื่นๆสามารถนำ Android OS ไปใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ของ
ตนนอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตหลายลายที่พยายามสร้าง OS ของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้งานกับแท็บเล็ตของตนเองเช่น
Blackberry แท็บเล็ต   o s OS OS OS ที่ ที่อิงระบบ qms ที่อิงระบบ QNX หรือ HP ที่พยายามสร้าง
webOSเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดแต่ทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามแท็บเล็ตยังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องในอนาคตแท็บเล็ตจะเป็นมากกว่ากระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์แต่จะเป็นบรรจุเทคโนโลยีมากมาย
อีกทั้งความสามารถด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วทำให้ความสามารถของแท็บเล็ตเปิดกว้าง
มากยิ่งขึ้นผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (tablet computer)